WHAT WE DO

About Us

อินโนเบล เทรดดิ้ง ในฐานะผู้นําเข้า จัดจําหน่าย และให้บริการหลังการขาย สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย ให้แก่ โรงพยาบาล คลินิก และ สถานเสริมความงามชั้นนําในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการสรรหานวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตทั่วทุกมุมโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อความต้องการดูแลสุขภาพ และความงามของผู้คนในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น

คณะผู้บริหาร

ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข

ประธานกรรมการบริษัท

นพ.ธณัฐ จิรบันดาลสุข

รองประธานกรรมการบริษัท

พันธกิจ

อินโนเบล เทรดดิ้ง มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก นํามาพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการทางการแพทย์

วิสัยทัศน์

อินโนเบล เทรดดิ้ง มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมสุขภาพ และความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย

บริษัทฯ ในเครือ

บริษัท เจเอส อินโน เทค (ไทยแลนด์) จํากัด

เป็นผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับการดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไอพีแอลสําหรับใช้งานที่บ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ โดยทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจในกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้ถูกกําหนดไว้
“Innovation Technology Quality and Service You can Trust”
บริษัทฯ ได้ลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการเปิดศูนย์ PiOne แบบครบวงจร (PiOne Business Center) ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกับ PiOne Shop Flagship Store ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เซนทรัลแกรนด์ พระรามเก้า และเซนทรัลปิ่นเกล้า เพื่อเป็นการรองรับ ตอบสนองความต้องการ การเข้าถึง เพื่อทดลองนวัตกรรมแสงดูแลผิวด้วยตัวเอง การบริการ การให้คําปรึกษาฯ ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านความงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์ผิวหนัง และ บริษัทผู้ผลิต ประเทศเกาหลี โดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า
“นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการคุณภาพ ที่คุณไว้วางใจได้”

บริษัท เจเอส เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด

บริษัท เจเอส เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด เปิดให้บริการสถานพยาบาลแบบครบวงจร ในนาม “ศูนย์แพทย์ Occicare Medical Center” ซึ่งเป็นศูนย์ ฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการทั้งในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ความงาม ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ตรวจและรักษาโรคนอนกรนด้วยทีมแพทย์ รวมถึงให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และ พิษวิทยา
เพื่อการบริการที่มีคุณภาพกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ศูนย์แพทย์ Occicare Medical Center ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานบนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์“ดูแลคุณดั่งคนในครอบครัว”
แนวคิดดังกล่าว นํามาสู่แรงผลักดันในการสร้างองค์กรนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ในการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ยกระดับการรักษา และการให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล โดยเริ่มจากอุปกรณ์การแพทย์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่อง Chemiluminescence Immunoassay Analyzer จาก Dirui และอุปกรณ์ทาง ห้องปฏิบัติการจาก Biobase ประเทศจีน เครื่องมือและน้ํายาสําหรับการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง และอื่นๆ จาก AESKU ประเทศเยอรมนี ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เช่น สกินบูสเตอร์ P198 ExoHealer จาก Primoris International ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลปัญหาเส้นผม Hairbeam จาก Wontech เครื่อง ไอพีแอลสําหรับใช้งานที่บ้าน PiOne และ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลปัญหาผิวจาก Desembre ประเทศเกาหลีใต้

Timeline

2012

ก่อตั้ง บริษัท เจ.เอส. อินโนเทค (ไทยแลนด์) จํากัด ปี 2555

2014

นําเข้า PiOne ผลิตภัณฑ์ IPL Home use จากประเทศเกาหลี

2017

นําเข้า Jilgyungyi ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้น ยอดขายอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี

2018

ปรับโครงสร้างใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นดําเนินกิจการภายใต้
บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด ปี 2561

2019

นําเข้า Hair Beam Air ผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาผมบาง ศีรษะล้าน จากประเทศเกาหลี

2021

นําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สําหรับตรวจและป้องกันโควิด 19 ได้แก่
Biobase เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จากประเทศจีน
PPE Coverall ชุดป้องกันเชื้อโรค ป้องกันสารคัดหลั่ง จากประเทศจีน
Fingertip Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจากประเทศจีน
Oxygen Concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน จากประเทศจีน

2022

นําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือสําหรับห้องปฏิบัติการ
Dirui เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จากประเทศจีน

2023

นําเข้าผลิตภัณฑ์ Skin booster และ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
สําหรับห้องปฏิบัติการ
P198 ExoHealer จากประเทศเกาหลี
Aesku เครื่องมือและน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ Food Intolerance IgG4 จากประเทศเยอรมนี

บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้นําเข้า จัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขาย สําหรับผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ ทางห้องปฏิบัติการ