Sale 39%

CONTEC Oxygen Concentrator เครื่องผลิตออกซิเจน

฿19,500.00

Chat on LINE Chat on LINE

Description

CONTEC Oxygen Concentrator รุ่น OC5B

ตัวเครื่องเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดเล็กแบบพกพาได้ Medical grade ซึ่งประกอบด้วยหน่วยหลัก ขวดเพิ่มความชื้น เครื่องวัดอัตราการไหลและหัววัด SpO2 เป็นต้น ใช้ตะแกรงโมเลกุลเป็นตัวดูดซับ ใช้ตัวดูดซับแรงดันสวิง (PSA) ในการสร้างออกซิเจนสำหรับใช้ในทางการแพทย์จากอากาศ

ฟังก์ชั่นการผลิตออกซิเจน
ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย สามารถใช้เครื่องนี้ในการบำบัดโรคแบบเสริม (เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคขาดออกซิเจน ฯลฯ) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบำบัดด้วยออกซิเจน สภาวะของออกซิเจนของแต่ละคนสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการดูดซับออกซิเจนผลิตขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพด้วยออกซิเจน เครื่องสามารถใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะขาดออกซิเจนทางสรีรวิทยาในระดับต่างๆ (เช่น ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ร่างกายไม่ปกติ สตรีมีครรภ์ นักเรียน ฯลฯ) เพื่อขจัดความเหนื่อยล้าและฟื้นฟูการทำงานของร่างกายหรือจิตใจที่เสื่อมโทรมอย่างมาก

คุณสมบัติ
– ใช้งานง่ายและสะดวก
– สะดวกในการเคลื่อนย้าย (เนื่องจากมีรถลาก)
– มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และกินไฟน้อย
– มีความปลอดภัยสูง
– มีเสียงรบกวนต่ำ
– ให้ออกซิเจนเข้มข้นที่ความเข้มข้นสูงจากอากาศโดยตรง ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์

ขอบเขตการใช้งาน
เครื่องใช้อากาศเป็นวัสดุ ใช้ตัวดูดซับสลับความดัน (PSA) ในการผลิตออกซิเจน (ความเข้มข้น: 90% ~ 96 %, 93% โดยเฉลี่ย) เครื่องสามารถนาไปใช้ในสถาบันทางการแพทย์ ครอบครัว และชุมชนในการจัดหาออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่ขาดออกซิเจน และเพื่อตรวจสอบ SpO2 และ ชีพจร

ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี